Lütfen Bekleyiniz
CS-Cart Türkiye  
    [ 0 ] Sepeti Göster Üye girişi Hesap aç
logo Ana sayfa CS-Cart Modüller Hizmetler Destek Sipariş İletişim
 Ürün almakta, satmakta çok kolay!
CS-Cart başarılı bir E-Ticaret sitesi oluşturmak için gerekli tüm özellikleri ve fonksiyonları size sunuyor.

CS-Cart Ömür boyu lisans ücreti SADECE: 27.000,00 TL
 
Domain siparişi için tıklayın   Web hosting paketlerimiz için tıklayın   SSL sertifika siparişi için tıklayın   Ücretli CS-Cart modüllerimiz için tıklayın
CS-Cart 
CS-Cart siparişi için lütfen aşağıdaki Sipariş Ver butonuna tıklayarak sipariş adımlarını takip ediniz.

CS-Cart 
Paket içeriði
   
* 1 Domainde kullanýlmak üzere ömür boyu CS-Cart lisansý.
* Firmamýz tarafýndan hazýrlanan en güncel sürüm Türkçe dil dosyalarý.
* 1 Ay boyunca TICKET sistemimiz üzerinden ücretsiz teknik destek (template, modifikasyon vb. özelleþtirmeler desteðe dahil deðildir. TELEFON ÝLE TEKNÝK DESTEÐÝMÝZ BULUNMAMAKTADIR)
* 1 Yýl boyunca yayýnlanacak yeni CS-Cart versiyonlarýna ücretsiz sahip olma hakký.
* Talebiniz doðrultusunda yazýlýmýn web sitenize ÜCRETSÝZ olarak tarafýmýzdan kurulmasý. (Ücretsiz kurulum lisans alýmýnýn ardýndan sadece bir kez yapýlýr. Bu kurulumun ardýndan gerekçesi her ne olursa olsun yeniden kurulum yapýlmasý talebi kurulum ücretine tabidir.)
* CS-Cart yazýlýmý sipariþ ödemesi sonrasý tüketici haklarý yasasý gereði herhangi bir sebep belirterek/belirtmeyerek cayma hakký kullanýmýna dolayýsý ile lisans iptali ve ücret geri ödemesine tabi deðildir. (Lisans alýndýktan sonra lisans domain deðiþimi yapýlabilir ancak cayma hakký kullanýlamaz)
Ýlgili tüketici haklarý yasasý maddesi (Cayma Hakký Madde 8):
Elektronik ortamda anýnda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anýnda teslim edilen mallara iliþkin sözleþmeler cayma hakký ve kullanýmýna iliþkin hükümlere tabi deðildir.
CS-Cart elektronik ortamda müþterilerimize teslim edilen bir hizmet/yazýlým olduðu için fiziksel olarak iadesi mümkün deðildir. Müþterilerimiz yazýlýma bir kez sahip olduklarýnda yazýlýmýn kopyasýný bilgimiz dýþýnda saklayabilecekleri için fiziksel bir iade dolayýsý ile cayma hakký söz konusu olamaz.
* CS-Cart yazýlýmý sipariþi öncesi her müþterimiz sitemizdeki ilgili linkleri takip ederek mevcut Hostinginde sitemizde belirtilen tüm CS-Cart gereksinimlerini saðlamak/doðrulamak zorundadýr. Hostinginizde sitemizde belirtilen CS-Cart gereksinimlerinden bir yada birkaçýnýn eksik olmasý nedeni ile yazýlýmýn çalýþmamasý/sorunlu çalýþmasý durumunda sorumluluk müþterimize aittir ve bu cayma hakký kullanýmý gerekçesi olamaz.
* Sipariþ veren tüm müþterilerimiz yukarýda belirtilen þartlarý peþinen kabul etmiþ sayýlýr CS-Cart yazýlýmýný sipariþ etmeden önce tüm müþterilerimiz sitemizdeki ilgili linkleri takip ederek CS-Cart demomuza ulaþarak sistemi tüm özellikleri ile birlikte inceleyebilir ayrýca her türlü satýþ öncesi sorularý için firmamýz ile iletiþime geçebilirler.
Tutar 27000.00 TL
ödeme Bir Kez
 
Sipariş Ver!

CS-Cart 1 Yıllık yeni versiyon hakkı 
1 Yýllýk ücretsiz yeni versiyonlara sahip olma hakký henüz dolmamýþ olan müþterilerimiz için yeni 1 yýl boyunca daha yeni CS-Cart versiyonlarýna sahip olma hakký. ÖNEMLÝ: Yeni versiyonlara sahip olma hakký henüz dolmamýþ olan CS-Cart lisanslarý içindir.
Tutar 6660.00 TL
ödeme Bir Kez
 
Sipariş Ver!

CS-Cart 1 Yıllık yeni versiyon hakkı 
1 Yýllýk ücretsiz yeni versiyonlara sahip olma hakký DOLMUÞ olan müþterilerimiz için yeni 1 yýl boyunca daha yeni CS-Cart versiyonlarýna sahip olma hakký ÖNEMLÝ: Yeni versiyonlara sahip olma hakký DOLMUÞ olan CS-Cart lisanslarý içindir.
Tutar 6660.00 TL
ödeme Bir Kez
 
Sipariş Ver!

 
CS-Cart Modülleri Hakkımızda
Sanal Pos Modülleri Güvenlik ve Gizlilik
Teslimat ve İade
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Aras Kargo Barkod Modülü